Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezik.

A Weboldal használatához kapcsolódó olyan technikai jellegű tájékoztatásokat, részletes feltételeket, melyeket jelen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház felületein elérhető további információk tartalmazzák.

A szerződés nyelve magyar.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Vásárló a Weboldal használatával illetve a megrendeléssel elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

Üzemeltetői adatok 

Cégnév: Euro Ékszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 

PR szám: PR 3656 

Cégjegyzékszám: 06-09- 006733 

Adószáma: 11965525-2-06. 

Ügyvezető: Varga László

Székhely: 6725 Szeged, Hajnal utca 11/B.

Szegedi mintabolt: 6720 Szeged Feketesas u. 19-21.

Budapesti bemutató terem:1089 Budapest Bláthy Ottó u. 6-8 II.em. 227. 

Bankszámlaszám: CIB 10700062-02452207-51100005

Szerződés nyelve: Magyar 

Elektronikus elérhetőség:info@onlinekarikagyuru.hu

Telefonos elérhetőség:+36 30 955 87 48

Termékekés szolgáltatások köre 

A weboldalon található szolgáltatások:

  • online időpontfoglalás karikagyűrű megtekintéséhez üzleteinkben ,illetve partnereinknél

  • tervezett gyűrűk e-mailben elküldése saját részre

  • karikagyűrű választási szakmai segítségnyújtás ügyfélszolgálat

  • karikagyűrű kollekció megtekintése 

  • eljegyzési gyűrű kollekció megtekintése 

  • egyéb ékszer kollekciók megtekintése

  • egyedi ékszertervezéshez konzultáció időpontfoglalás

 A termékek egyedi méretre és rendelésre készülnek, kézműves terméknek minősülnek, nem vonatkoznak rá a webáruházakban történő vásárlás jogszabályai. 

A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.Weboldal használatának feltételei

Vásárló a Weboldallt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Weboldal felületének használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Webáruház használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Weboldal felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Amennyiben a Vásárló a Szolgáltatás igénybevételéhez a megrendelése során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Szerzői jogok

A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a honlapon, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a megrendelés, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel az euroekszer.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Elkészítési határidő

Az elkészítési határidő a megrendelt termék paramétereitől függően változhat. Átlagosan – 15 munkanap, de bizonyos esetekben (például 9 vagy18 karátos aranyból, platinából készített ékszerek esetében) az elkészítési idő 30 munkanap is lehet.

Termékek ára

A termékek vételára a Weboldalon az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A kiszállítás költségeiről a Szállítás, Fizetés menüpontban tájékozódhat.

A termékek árát az alapanyagok (arany, gyémánt) napi világpiaci ára nagymértékben befolyásolhatja melynek értelmében a termékek ára akár napi szinten változhat.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja.

Az oldalon feltüntetett ár a készítés során minimális mértékben eltérhet a gyártástechnológiai okok miatt.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által partnerünknél megrendelt ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a megrendelés során megadott adatokat a rendelés dátumát, a megrendelés kiszállításának (általános) idejét, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását a termék képét, a termék árát, a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email egy 48 órán belüli automatikus rendszerüzenet , mely jelzi a Vásárló számára, hogy megrendelését a Szolgáltató megkapta. 

Szolgáltató az automatikus rendszer emailt követően, egy második emailt küld a Vásárló részére szintén 48 órán belül, melyben tájékoztatja a Vásárlót a megrendelésben foglaltak teljesíthetőségéről.

Ha a Vásárló hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak, továbbá a szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

Fizetés

Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor: A termék átvételekor történő fizetés választása esetén a Vásárló a Szolgáltató üzlethelyiségében vagy a kiválasztott partner üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Vásárló a fizetést követően jogosult.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Weboldalon megrendelt termék a futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Vásárló a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben.

Fizetés bankkártyával:

Előre utalás bankszámlára: A Vásárló a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, megelőzően fizeti meg a Szolgáltató CIB Banknál vezetett 10700062-02452207-51100005 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Vásárló a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult. Utalás esetén a Vásárló minden esetben várja meg, amíg a Szolgáltató emailben elküldi a pontos összeget és a szükséges számlaszámot is az utaláshoz.

 Számla

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt számlát ad.

Kiszállítás

Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben szereplő feltételek szerint köteles a Vásárló által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre juttatni. Vásárló pedig a megrendelt terméket a megrendeléskor megadott szállítási címen átvenni és a megrendelés összegét a Szolgáltató részére megfizetni.

Kiszállítás módja

A Weboldalon leadott rendelések kiszállítása a futárszolgálattal történik a megrendelés során a Vásárló által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben a Vásárló ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni (munkahely címe), ahol a szállítási időszakban a Vásárló biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

Amennyiben a futár nem talál a megadott címen senkit, meghagyja elérhetőségét és vele lehet egyeztetni időpontot másnapra vagy egy következő napra.

Amennyiben a Vásárló a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik az általa megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van új szállítási cím és időpont egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futárszolgálat legfeljebb kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen, – Vásárlónak felróható okból - akkor a 2. kiszállítás költségét Vásárló köteles megfizetni Szolgáltató részére.

A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Vásárló kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát Vásárló elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha Vásárló a termék átvétele során sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a kiszállítást végző személytől. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Szállítási költség:

Utánvétel esetén az összeget a csomagot átadó futárnak fizeti ki, amely együttesen tartalmazza az áruszámla összegét és az utánvétel szállítási költségét. 200.000.Ft feletti vásárláskor a szállítási díjat átvállaljuk Öntől!

Belföldön utánvéttel: 2800.-Ft

Belföldön előre utalással ,bankkártyával: 1800.-Ft

Külföldre előre utalással, bankkártyával: 6000.-Ft

Személyes átvétel partnereinknél: ingyenesSzavatosság és jótállás

Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. 

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.Jótállás (garancia)

A cégünk által készített termékekre az átadástól számított 12 hónap jótállás vonatkozik. A konkrét feltételek a jótállási jegyen, illetve a számlán olvashatóak.

A tövényileg kötelezően előírt garancián túl az alábbi garanciális szolgáltatásokat nyújtjuk:

Örök Élet Felület garancia

Az ékszerek használatuk során kopnak, karcolódnak, sérülhetnek.

Emelt szolgáltatásunk, hogy a nálunk rendelt gyűrűket évente egyszer, ingyen felújítjuk, felpolírozzuk a matt felületeket újjá varázsoljuk.

100% Elégedettségi garancia

Célunk az ,hogy minden megrendelőnk elégedett legyen az általunk készített ékszerekkel , aminek köszönhetően visszatérő vásárlóink száma folyamatosan növekszik. Ha nem elégedett az ékszerrel, lehetősége van a modell újratervezésére, és mi újra elkészítjük Önnek, hogy valóban egy az ön által elképzelt álomgyűrű boldog tulajdonosa legyen.

Az eredetileg elkészített a gyűrűt sértetlen, eredeti állapotában kell visszaküldenie vagy visszahoznia a vásárlást követő 30 napon belül a számlával együtt.

Tökéletes méret garancia

Az eljegyzési gyűrűt minden esetben ingyenesen korrigáljuk, vagy ha szakmailag indokolt, újra készítjük a tökéletes méret érdekében. Az eljegyzési gyűrűk díjmentes méretkorrekciója nincs időkorláthoz kötve, a vásárlást követően bármikor visszahozhatja hozzánk vagy valamelyik partnerünkhöz a gyűrűt.

Karikagyűrűknél csak abban az esetben ingyenes a korrekció, ha a méretet mintaboltunkban vagy valamelyik partnerünknél vették le, és a vásárlást követő 2 héten belül jelzi a méretkorrekció igényét.

A garancia személyes egyeztetés és találkozás alkalmával érvényesíthető. Ekkor megvizsgáljuk a hiba okát, és a javítás lehetőségét.

Garancia nem vonatkozik az alábbiakra:

  • Külső vegyi anyagok miatti elszíneződésre (kozmetikai szerek, gyógyfürdők stb.).

  • Az ékszer használata miatti kopására, karcolódására.

  • Az ékszerekben lévő drágakövekre, azok sérüléseire, cseréjére.

  • Az anyag összetétele miatt bekövetkezett egészségügyi mellékhatásokra (pl.: fémallergia).

  • Az ékszer elvesztésére.

  • A külső hatások miatt szükségszerű méret-változtatásra (hízás, fogyás stb.).

  • A nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett károsodásokra.

  • Allergiás reakciók miatt bekövetkezett károsodásokra.

A javított vagy csere terméket szállítási költség felszámítása nélkül visszaküldjük az Ön címére, vagy átveheti az üzleteinkben ,irodánkban vagy partnereinknél . Amennyiben azonban a terméket az üzem a bevizsgálást követően hibátlannak találta, vagy a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta, ezért a javítás garanciálisan nem végezhető el, így a javítás és a visszaszállítás költsége is megrendelőt terheli.

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye

Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Cégnév: Euro Ékszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 

Székhely: 6725 Szeged, Hajnal utca 11/B.

Elektronikus elérhetőség:info@onlinekarikagyuru.hu

Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás írásban történő előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – írásban érdemben válaszol Vásárló kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a fent részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Panaszügyintézés ideje

Szolgáltató Vásárló által előterjesztett kifogásokat közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 8:00-16:00 között fogadja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250 

Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Nyitvatartás

H-P 10:00 - 18:00, Szo 10:00 - 13:00

100% elégedettségi garancia
PÉNZVISSZATÉRÍTÉS

Ügyfélszolgálat

Hétfőtől péntekig 7:30 - 16:00